Zásady ochrany osobních údajů v trivagu

Tyto zásady ochrany osobních údajů platí pro všechny weby, které hostuje trivago N.V. a její dceřiné společnosti (například weby s vyhledávači hotelů, trivago Magazine, stránky společnosti trivago, Business Studio, Hotel Manager atd.), aplikaci trivago a trivago Bulletin (dále souhrnně jako „služby“).

Tyto zásady obsahují informace o zpracování osobních údajů při používání našich služeb. Osobními údaji se rozumí údaje, které lze použít k vaší identifikaci. Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Pokud máte jakékoli dotazy ohledně ochrany údajů ve společnosti trivago nebo byste chtěli získat více informací, kontaktujte nás na adrese info@trivago.cz a do předmětu uveďte „Privacy Query“.

Kvůli technologickému vývoji, změnám našich služeb či právní úpravy a z jiných důvodů mohou naše zásady ochrany osobních údajů vyžadovat úpravy. Zásady ochrany osobních údajů budeme pravidelně upravovat a žádáme vás, abyste se seznámili s aktuálním obsahem.

1. Strana odpovědná za zpracování údajů

Správcem osobních údajů, které zpracováváme, je trivago N.V., Kesselstraße 5-7, 40221 Düsseldorf, Německo, telefon: +49-211-387 684 0000, e-mail: info@trivago.cz.

2. Kontakt na pověřence pro ochranu údajů

Na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů se můžete obrátit na e-mailu info@trivago.cz a do předmětu uveďte „Privacy Query“.

3. Vaše práva

V souvislosti s vašimi osobními údaji máte následující práva:

3.1 Obecná práva

Máte právo na informace, přístup, opravu, smazání, omezení zpracování, vznesení námitky vůči zpracování a přenositelnost údajů. Pokud zpracování probíhá na základě vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat.

3.2 Práva týkající se vznesení námitky vůči zpracování údajů na základě oprávněných zájmů

Článek 21 (1) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 („GDPR”) vám dává právo v případě, že jsou vaše údaje zpracovávány podle článku 6 (1) (e) nebo 6 (1) (f) nařízení GDPR, kdykoli vznést námitku vůči zpracování osobních údajů, které se vás týkají, a to z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace. Totéž se týká i profilování. Pokud vznesete námitku, nebudeme nadále zpracovávat vaše osobní údaje, pokud se nám nepodaří předložit přesvědčivé a oprávněné důvody pro jejich zpracování, které mají větší váhu než vaše zájmy, práva a svobody, nebo pokud jejich zpracovávání nenapomáhá uplatnění, výkonu nebo obhajobě zákonných nároků.

3.3 Práva týkající se vznesení námitky vůči přímému marketingu

Pokud zpracováváme osobní údaje za účelem přímého marketingu, dává vám článek 21 (2) nařízení GDPR právo vznést vůči zpracování vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu kdykoli námitku. Totéž platí i pro profilování v rozsahu souvisejícím s přímým marketingem.

Pokud vznesete námitku vůči zpracování údajů za účelem přímého marketingu, nebudeme již vaše osobní údaje za tímto účelem zpracovávat.

3.4 Právo podat stížnost dohledovému orgánu

Také máte právo si u příslušného dohledového orgánu pro ochranu údajů stěžovat na to, že zpracováváme vaše osobní údaje.

4. Zpracování osobních údajů při použití služeb

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů jsou oprávněné zájmy. Výjimku tvoří konkrétní situace, kdy poskytnete svůj souhlas nebo kdy je zpracování nezbytné pro platnost smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli, nebo pokud nás požádáte, abychom před uzavřením smlouvy provedli určité kroky. K ochraně vašeho soukromí používáme adekvátní bezpečnostní opatření. Osobní údaje zpracováváme za těmito účely:

 • nalezení ideálního hotelu pro vás,
 • poskytnutí personalizovaných a relevantnějších výsledků vyhledávače hotelů,
 • poskytnutí, zajištění, zachování a zlepšení našich služeb pro uživatele,
 • vývoj nových produktů a funkcí týkajících se vyhledávání hotelů a cestování,
 • porozumění uživatelům našich služeb a vylepšení výsledků a poskytování lepších služeb uživatelům,
 • přímý marketing uživatelům služeb týkající se našich a souvisejících služeb,
 • naše inzerce a inzerce třetích stran v našich službách a na webech třetích stran,
 • uživatelský průzkum, který zlepší uživatelské prostředí našich služeb i je samotné,
 • pomoc s rezervacemi hotelů,
 • dodržování právních závazků, zabránění podvodům a řešení sporů,
 • pomoc orgánům činným v trestním řízení s vyšetřováním a řešením trestných činů.

Když používáte naše služby, zpracováváme tyto typy osobních údajů:

 • identifikovatelné osobní údaje, například jméno, adresa, telefonní čísla nebo e-mailové adresy,
 • osobní údaje jako věk, pohlaví, datum narození,
 • elektronické identifikační údaje, například IP adresy, cookies, okamžiky připojení, ID zařízení, identifikátory mobilní reklamy, datum a čas dotazu, čas, obsah požadavku (konkrétní stránka), kód stavu přístupu / stavu HTTP, množství přenesených dat, web, který požadavek obdržel, software a verze prohlížeče, operační systém a jeho rozhraní a jazyk,
 • údaje, které zpřístupní prohlížeč a zařízení,
 • elektronické lokalizační údaje, např. údaje GPS a údaje týkající se polohy,
 • finanční identifikační údaje, např. čísla kreditní nebo debetní karty,
 • údaje o vaší interakci s našimi službami, včetně údajů, které sami zadáváte při vyhledávání v našich službách,
 • údaje týkající se vámi provedených rezervací ubytování, např. údaje o hotelu, datech a ceně,
 • bezpečnostní údaje, například hesla související s našimi službami.
 • Když používáte naše služby a kliknete na odkaz na ubytování uvedené v našich službách, online rezervační stránka, která nabídku učinila, nám může zaslat osobní údaje týkající se všech dalších rezervací, které na dotyčné online rezervační stránce provedete.

Když využíváte naše služby, můžeme vaše osobní údaje sdílet s těmito kategoriemi příjemců:

 • Dceřiné společnosti, které 100% vlastníme.
 • Externí poskytovatelé služeb, kteří pro nás zajišťují služby týkající se zpracování dat, jako například: poskytovatelé hostování a ukládání dat, poskytovatelé služeb pro zákazníky, poskytovatelé komunikačních služeb, poskytovatelé zabezpečení a zamezení podvodům, poskytovatelé kreditních karet a platebních služeb, poskytovatelé analýz, inzerce a marketingu. Tito poskytovatelé jsou smluvně vázání osobní údaje s nikým nesdílet a nevyužívat je k žádným jiným účelům.
 • Externí poskytovatelé služeb, kteří nám zajišťují službu nezávislých správců dat. Jedná se například o služby zabezpečení a zamezení podvodům a zajišťování inzerce a marketingu.
 • Obchodní partneři nebo přidružené osoby, s nimiž společně nabízíme produkty nebo služby. Tyto služby nabízíme v rámci našich služeb ve spolupráci s dalšími třetími stranami.
 • Externí dodavatelé cestovních služeb, například hotely, letecké společnosti, autopůjčovny, pojišťovny, majitelé nemovitostí, průvodci nebo provozovatelé aktivit.
 • Policejní orgány za účelem prevence, zjištění a trestního stíhání nezákonných činností, ohrožení bezpečnosti státu nebo ohrožení bezpečnosti obyvatel a k zamezení ohrožení lidských životů.
 • V rámci firemních operací, jako je sloučení, odprodej, konsolidace nebo prodej aktiv.

5. Kontakt prostřednictvím e-mailu nebo kontaktního formuláře

Když nás kontaktujete prostřednictvím e-mailu nebo kontaktního formuláře, vámi poskytnuté údaje (vaši e-mailovou adresu a případně vaše jméno a telefonní číslo) uložíme, abychom mohli odpovědět na vaše dotazy. Pokud v našem kontaktním formuláři požadujeme údaje, které nejsou nezbytné k tomu, abychom vás mohli kontaktovat, jsou vždy označeny jako nepovinné. Tyto údaje slouží k doplnění vašeho dotazu a zlepšení vyřizování vašeho požadavku. Vaši zprávu můžeme spojit s jednotlivými akcemi, které jste provedli na webových stránkách trivago. Takto získané údaje použijeme výhradně k tomu, abychom vám poskytli podporu ohledně vaší rezervace a abychom mohli lépe analyzovat vaši zpětnou vazbu. Tyto údaje jsou výslovně poskytovány dobrovolně a s vaším souhlasem, viz článek 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR. Co se v tomto případě týče údajů o komunikačních kanálech (jako je vaše e-mailová adresa nebo telefonní číslo), stvrzujete také, že vás můžeme, pokud je to vhodné, pomocí tohoto komunikačního kanálu kontaktovat, abychom odpověděli na váš požadavek. Tento souhlas můžete kdykoli zrušit a od momentu zrušení přestane platit.

Když už údaje získané v tomto kontextu nejsou vyžadovány, mažeme je nebo, pokud se na ně vztahují zákonné požadavky týkající se uchování, omezujeme jejich zpracování.

6. Bulletin

6.1 Obecné informace

S vaším souhlasem podle článku 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR se můžete přihlásit k odběru našeho bulletinu, v němž vás budeme informovat o našich nabídkách služeb i nabídkách třetích stran. Pro přihlášení k odběru našeho bulletinu používáme metodu „dvojitého přihlášení“. To znamená, že poté, co se zaregistrujete, odešleme na uvedenou e-mailovou adresu e-mail, ve kterém vás požádáme o potvrzení, že chcete bulletin odebírat. Pokud registraci nepotvrdíte do 24 hodin, vaše informace budou uzamčeny a po měsíci automaticky smazány.

Ukládáme také vámi použité IP adresy a časy registrace a potvrzení. Účelem tohoto postupu je ověřit vaši registraci a v případě potřeby vás informovat o možném zneužití vašich osobních údajů.

Jediný požadavek pro odesílání bulletinu je vaše e-mailová adresa. Poskytování dalších údajů je nepovinné a bude použito k tomu, abychom vás mohli osobně oslovit. Po vašem potvrzení uložíme vaši e-mailovou adresu, abychom vám mohli bulletin posílat. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR.

Svůj souhlas se zasíláním bulletinu můžete kdykoli zrušit kliknutím na odkaz uvedený v každém e-mailu s bulletinem nebo kontaktováním našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

6.2 Sledování bulletinu

K měření a analýze vaší interakce s bulletinem používáme webové majáky, sledovací pixely a další technologie. Tyto údaje jsou přiřazeny k vaší e-mailové adrese a pseudonymizovanému identifikátoru. Používáme je k vytváření uživatelského profilu, abychom vám bulletin mohli přizpůsobovat. Váš uživatelský profil vychází z interakcí s bulletinem, našimi službami a weby a aplikacemi třetích stran.

S vytvářením profilu můžete kdykoli vyjádřit nesouhlas pomocí odkazu pro odhlášení uvedeného v každém e-mailu nebo kontaktováním našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

Sledování interakce s bulletinem není možné, pokud jste v e-mailové aplikaci vypnuli zobrazování obrázků. V takovém případě se bulletin nezobrazí v plném rozsahu a nebudete moci používat všechny jeho funkce. Pokud obrázky zobrazíte ručně, sledování bude aktivní.

7. Specifické funkce služeb

7.1 Uživatelský účet na trivagu

Můžete si vytvořit uživatelský účet na trivagu Pokud si vytvoříte uživatelský účet na trivagu, získáte osobní přístup chráněný heslem a můžete si v účtu uložené údaje zobrazit a spravovat. Vytvoření uživatelského účtu na trivagu je dobrovolné, ale může být nezbytné k tomu, abyste mohli plně využívat funkčnost některých našich služeb.

Vytvoříte-li uživatelský účet na trivagu, budeme vám zasílat bulletin a další materiály přímého marketingu. Odběr bulletinu můžete kdykoli zrušit, stejně tak kdykoli můžete svůj uživatelský účet na trivagu smazat.

Všechny údaje můžete spravovat, upravovat nebo mazat v uživatelském účtu na trivagu. Právním základem pro toto zpracování údajů je článek 6 odst. 1 písm. a), b) a f) nařízení GDPR.

7.2 Business Studio a Hotel Manager

Jestliže používáte nástroje Business Studio nebo Hotel Manager, obdržíte osobní přístup chráněný heslem a budete moci prohlížet a spravovat údaje, které jste v příslušném účtu uložili. Hoteliéry, kteří mají účet na trivago Business Studio nebo Hotel Manager, můžeme telefonicky kontaktovat a informovat o nových nebo dodatečných funkcích těchto nástrojů. Právním základem pro toto zpracování údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) a f) nařízení GDPR.

7.3 trivago Express Booking nebo rezervace jedním kliknutím

Používáte-li trivago Express Booking nebo rezervaci na jedno kliknutí, můžete si na trivagu vytvořit uživatelský účet a ukládat poskytnuté osobní údaje, abyste je mohli později využít při rezervaci jiných hotelů a celý rezervační proces tak urychlit. Když si chcete rezervovat hotel, zašleme vaše osobní údaje potřebné k rezervaci danému hotelu, aby ten mohl vaši rezervaci zpracovat. Právním základem pro toto zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR. Právním základem pro přenos vašich osobních údajů mimo EU je čl. 49 odst. 1 písm. b).

7.4 Externí odkazy

V případě, že jste při využití našich služeb přesměrování na jiné webové stránky nebo aplikace, na tyto nově otevřené odkazy se tyto zásady ochrany osobních údajů nevztahují. Prostudujte si zásady ochrany osobních údajů publikované na těchto webových stránkách nebo v aplikacích, kde najdete postupy týkající se shromažďování, využití a poskytování osobních údajů.

8. Používání sociálních zásuvných modulů

Tento web používá sociální zásuvné moduly poskytovatelů.

Tyto zásuvné moduly od vás shromažďují údaje a přenášejí je na server příslušného poskytovatele. Abychom zaručili ochranu vašeho soukromí, přijali jsme technická opatření, která zaručují, že poskytovatelé příslušných zásuvných modulů nemohou vaše údaje shromažďovat bez vašeho souhlasu. Když navštívíte webovou stránku propojenou se zásuvnými moduly, tyto moduly budou zpočátku deaktivovány. Zásuvné moduly se neaktivují, dokud nekliknete na příslušný symbol, čímž potvrdíte svůj souhlas s přenosem vašich údajů příslušnému poskytovateli. Právním základem pro používání zásuvných modulů je čl. 6, odst. 1 písm. a) nařízení GDPR.

Po aktivaci zásuvné moduly také shromažďují identifikovatelné osobní údaje, jako je vaše IP adresa, a odesílají je do sítě příslušného sociálního zásuvného modulu. Aktivované sociální zásuvné moduly také při vaší návštěvě příslušné webové stránky nastaví soubor cookie s jedinečným identifikátorem. To umožňuje síti sociálního zásuvného modulu vytvářet profily vašeho uživatelského chování. K tomu dochází, i když nejste členem sociálního zásuvného modulu dané sítě. Pokud jste členem sociálního zásuvného modulu dané sítě a během své návštěvy na webu jste přihlášeni, vaše údaje a informace o vaší návštěvě webu lze propojit s vaším profilem na sociální síti. Na přesný rozsah zpracování vašich údajů příslušnou sítí sociálního zásuvného modulu nemáme žádný vliv. Více informací o rozsahu, podstatě a účelu zpracování údajů a o právech a nastavení možností týkajících se ochrany vašeho soukromí naleznete v upozorněních o ochraně údajů příslušných poskytovatelů sociálních sítí. Naleznete je na těchto adresách:

9. Připojení pomocí Facebooku

Nabízíme vám možnost se zaregistrovat a přihlašovat prostřednictvím vašeho účtu ve službě Facebook. Pokud se zaregistrujete pomocí služby Facebook, Facebook vás požádá o oprávnění, aby nám mohl předat určité údaje z vašeho účtu ve službě Facebook. Tyto údaje mohou zahrnovat vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu, aby bylo možné ověřit vaši totožnost a pohlaví, dále vaši obecnou polohu, odkaz na váš profil ve službě Facebook, vaše časové pásmo, datum narození, váš profilový obrázek, informace o vašich označeních „Líbí se mi“ a váš seznam přátel.

Tyto údaje bude shromažďovat služba Facebook a bude je předávat nám. Údaje, které od služby Facebook obdržíme, můžete ovládat prostřednictvím nastavení soukromí ve vašem účtu ve službě Facebook.

Tyto údaje budou použity k založení, poskytování a přizpůsobení vašeho účtu. Právním základem pro tento postup je článek 6 odst. 1 písm. a, b a f nařízení GDPR.

Pokud se u nás zaregistrujete pomocí služby Facebook, váš účet bude automaticky propojen s vaším účtem ve službě Facebook a údaje o vašich aktivitách na našich webových stránkách budou v příslušných případech sdíleny ve službě Facebook a zveřejněny na vaší časové ose a na stránce s novinkami.

10. Používání cookies

Cookies budou během vašeho používání naší webové stránky uloženy na vašem zařízení. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy na pevném disku přiřazeném k vámi používanému prohlížeči a pomocí kterých místo, pro které je soubor cookie nastaven, získává určité informace. Slouží k tomu, aby webová stránka byla uživatelsky příjemnější a celkově efektivnější. Cookies také používáme k tomu, abychom vás při dalších návštěvách webové stránky mohli identifikovat.

Tyto webové stránky používají následující typy cookies, jejichž rozsah a funkce jsou vysvětleny níže:

10.1 Přechodné cookies

Tyto cookies se automaticky smažou, když zavřete svůj prohlížeč. Patří sem především jednorázové cookies. Tyto cookies ukládají „ID relace“, pomocí kterého lze různé požadavky z vašeho prohlížeče přiřadit ke společné relaci. Díky tomu je možné rozpoznat vaše zařízení, když se na naše webové stránky vrátíte. Relační cookies se smažou, když se odhlásíte nebo zavřete svůj prohlížeč.

10.2 Trvalé cookies

Tyto cookies se automaticky smažou po uplynutí nastavené doby, která se může u jednotlivých cookies různit. Cookies můžete kdykoli smazat v nastavení zabezpečení vašeho prohlížeče.

10.3 Flashové cookies

Používané flashové cookies nejsou získávány prostřednictvím vašeho prohlížeče, ale prostřednictvím vašeho zásuvného modulu Flash. Kromě toho používáme ukládací objekty HTML5, které jsou uloženy na vašem terminálu. Tyto objekty ukládají potřebné údaje nezávisle na vámi používaném prohlížeči a nemají žádné automatické datum ukončení platnosti. Pokud chcete zabránit zpracování flashových cookies, musíte si nainstalovat příslušné rozšíření, např. „Privacy Badger“ pro Mozilla Firefox
(https://www.eff.org/privacybadger) nebo Adobe Flash Killer Cookie pro Google Chrome. Používání ukládacích objektů HTML5 můžete zabránit nastavením vašeho prohlížeče do soukromého režimu. Také vám doporučujeme pravidelně ručně mazat cookies a historii prohlížeče.

10.4 Zabraňování cookies

Svůj prohlížeč a nastavení aplikací můžete libovolně nakonfigurovat a například zabránit přijímání cookies třetích stran nebo všech cookies. Upozorňujeme, že v tomto případě nemusí být možné využívat všechny funkce webových stránek.

10.5 Doba uchování

Doba uchování cookies může být různá a lze ji zjistit prostřednictvím vašeho prohlížeče.

11. Analýza

Používáme různé služby k analýze interakce uživatelů s našimi službami, například ke zjišťování počtu uživatelů navštěvujících naše služby, které informace jsou nejžádanější nebo do jakých interakci uživatelé s našimi službami vstupují. Údaje, které shromažďujeme, zahrnují odkazující weby, webové podstránky našich služeb, které uživatel navštívil a jak často, a dobu prohlížení stránek. Tyto údaje nám pomáhají zlepšovat uživatelské prostředí našich služeb i je samotné. Používají se pseudonymizované údaje. Právním základem pro tento postup je čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR.

11.1 Google Analytics

Tyto webové stránky používají Google Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google Inc. Toto používání pokrývá provozní režim Univerzální analýza. Ten umožňuje přiřazovat údaje, relace a interakce napříč více zařízeními pseudonymnímu ID uživatele a tak analyzovat aktivitu uživatele napříč zařízeními.

Služba Google Analytics používá cookies, které umožňují analyzovat vaše používání webových stránek. Informace vytvářené souborem cookie během vašeho používání těchto webových stránek jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google v USA a na něm jsou uloženy. Pokud je nicméně na těchto webových stránkách aktivována anonymizace IP adres, vaše IP adresa bude v členských státech Evropské unie nebo jiných smluvních státech, které jsou součástí Evropského hospodářského prostoru, předem zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude na server Google v USA přenesena plná adresa IP a zkrácena až tam. IP adresa přenesená z vašeho prohlížeče v kontextu služby Google Analytics nebude připojena k ostatním údajům společnosti Google. Společnost Google použije tyto údaje v této objednávce provozovatele webových stránek k vyhodnocení vašeho používání webových stránek, aby bylo možné vytvořit přehledy aktivity na webových stránkách a provozovateli bylo možné poskytnout další služby související s používáním webových stránek a internetu. Tyto účely představují také náš oprávněný zájem pro zpracování údajů. Právním základem pro používání služby Google Analytics je článek 6, odst. 1 f GDPR. Námi odeslané údaje propojené s cookies, údaje o uživateli (jako je ID uživatele) a propagační ID jsou mazány po 14 měsících od posledního použití našich služeb. Údaje, jejichž doba uchování vypršela, jsou automaticky mazány jednou měsíčně. Další informace o smluvních podmínkách použití a ochrany osobních údajů najdete zde.

Ukládání cookies můžete zabránit vhodným nastavením svého prohlížeče. Upozorňujeme však, že pokud tak učiníte, nemusí být možné využívat všechny funkce webových stránek v plném rozsahu. Shromažďování a zpracovávání údajů vytvářených soubory cookies a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) můžete také zabránit stažením a nainstalováním tohoto softwaru. Cookies pro odhlášení zabraňují budoucímu shromažďování vašich údajů při návštěvách těchto webových stránek. Abyste zabránili shromažďování údajů pro univerzální analýzu napříč různými zařízeními, musíte odhlášení provést na všech používaných systémech. Cookie pro odhlášení můžete nastavit kliknutím sem: Deaktivovat Google Analytics.

11.2 Hotjar

V této službě dochází ke shromažďování a ukládání údajů pro účely optimalizace prostřednictvím technologií společnosti Hotjar Ltd. Tyto údaje lze použít k vytváření profilů používání pod pseudonymem. K tomuto účelu mohou být používány cookies. Údaje shromážděné technologiemi Hotjar se nepoužívají za účelem osobní identifikace návštěvníků webových stránek a nebudou připojeny k identifikovatelným osobním údajům o nositeli pseudonymu bez výslovného souhlasu této osoby. Od služby Hotjar se můžete odhlásit zde.

11.3 Názor

Soustavně se snažíme zlepšovat své služby. V tom nám pomáhají průzkumy spokojenosti uživatelů, které pro nás organizuje služba „Usabilla“ od nizozemské společnosti Usabilla B.V. se sídlem v Amsterdamu. Tato služba naváže prostřednictvím cookies přímé spojení se serverem společnosti Usabilla a zasílá mu ke zpracování určité údaje o uživatelích. Vaše údaje zpracováváme výhradně v anonymní formě. Další informace vám poskytnou zásady ochrany osobních údajů společnosti Usabilla na adrese https://usabilla.com/privacy/.

12. Inzerce

Naši inzertní partneři a my používáme osobní údaje k personalizované i nepersonalizované inzerci našich produktů a produktů třetích stran v našich službách, v sociálních sítích a na webech třetích stran. K tomu používáme cookies, další technologie a online systémy pro výměnu inzerce a inzertní sítě. Když poskytnete souhlas s používáním inzertních a marketingových cookies, sdílíme s inzertními partnery podrobnosti o vaší interakci s našimi službami, aby mohli inzertní partneři tyto údaje využívat v rámci personalizované inzerce. I když neposkytnete souhlas s používáním reklamních a marketingových cookies, stále se vám může při používání našich služeb zobrazovat reklama třetích stran, avšak tato reklama nebude personalizovaná.

Někteří z našich inzertních partnerů poskytují možnost odhlášení (podrobnosti uvádíme níže), což znamená, že jim takovým odhlášením můžete nepovolit použití vašich údajů pro inzertní účely. Na níže uvedených odkazech můžete provést odhlášení ve vztahu k některé inzerci:

Dále také máte možnost blokovat používání cookies v nastavení prohlížeče nebo aplikace, případně nemusíte poskytnout souhlas s používáním marketingových a inzertních cookies.

Spolupracujeme s následujícími inzertními partnery (pomocí odkazů přejdete k dalším informacím o nich, k jejich prohlášení o ochraně osobních údajů a k řešení odhlášení): Adara, AppNexus, Criteo, Google Ad Manager, Google DoubleClick, Intent Media, OpenX, RTB House, Sojern, TradeTracker.

12.1 Google AdWords a měření konverzí

Zobrazujeme obsahové reklamy Google AdWords a používáme měření konverzí Google za účelem zobrazování přizpůsobených online reklam na základě zájmů a polohy.

Reklamy se zobrazují na základě vyhledávacích požadavků na webových stránkách v reklamní síti Google.

Když uživatel klikne na reklamu, Google na jeho zařízení umístí soubor cookie. Více informací o použité technologii cookies naleznete v prohlášeních společnosti Google ohledně webových statistik a jejích zásad ochrany osobních údajů.

Pomocí této technologie společnost Google a my jako její zákazníci získáváme informaci, že uživatel kliknul na reklamu a byl přesměrován na naše webové stránky. Takto získané údaje používáme výhradně k účelům statistické analýzy související s optimalizací reklam. Nezískáváme žádné údaje, které by nám umožnily návštěvníka osobně identifikovat. Statistiky, které nám společnost Google poskytuje, zahrnují celkový počet uživatelů, kteří kliknuli na jednu z našich reklam, a zda byli případně přesměrováni na některou z našich webových stránek s konverzní značkou. Tyto statistiky nám umožňují sledovat, které vyhledávací dotazy nejčastěji vedou ke kliknutím na naše reklamy a které reklamy vedou k tomu, že nás uživatel kontaktuje prostřednictvím kontaktního formuláře.

Pokud toto nechcete, můžete ukládání cookies vyžadovanému touto technologií zabránit například pomocí nastavení vašeho prohlížeče nebo vaší aplikace. Pokud tak učiníte, vaše návštěva nebude zahrnuta do uživatelských statistik.

Také můžete zvolit typy reklam Google nebo deaktivovat reklamy na Googlu založené na zájmech prostřednictvím nastavení reklam. Popřípadě můžete deaktivovat používání cookies třetími stranami pomocí nástroje pro odhlášení organizace Network Advertising Initiative.

12.2 Dynamický remarketing Google

Na našich webových stránkách používáme funkci dynamického remarketingu služby Google Ads. Tato technologie nám umožňuje po vaší návštěvě našich webových stránek umisťovat automaticky vytvářené reklamy cílené na cílové skupiny. Reklamy jsou cíleny na produkty a služby, na které jste kliknuli během vaší poslední návštěvy našich webových stránek.

Společnost Google používá k vytváření reklam založených na zájmech cookies. Společnost Google v rámci tohoto procesu zpravidla ukládá údaje, jako je váš webový požadavek, IP adresa, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče a datum a čas vašeho požadavku. Tyto údaje slouží pouze pro namapování webového prohlížeče na konkrétní zařízení. Nelze je použít k identifikaci jedince.

Pokud nechcete od společnosti Google přijímat inzerci podle uživatele, můžete umisťování reklam deaktivovat pomocí nastavení reklam Google.

Více informací, jak se cookies společnosti Google používají, naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google.

12.3 Vlastní okruhy uživatelů na Facebooku

Produkt Facebook Custom Audiences (Facebook Inc. 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA, 94304) pro Facebook a Instagram je také součástí naší online inzerce založené na používání. Vaše údaje o používání v podstatě vytvářejí nedekódovatelný a osobně neidentifikovatelný kontrolní součet (hash), který lze odeslat službě Facebook pro účely analýzy a marketingu. V průběhu tohoto procesu dojde k vytvoření souboru cookie služby Facebook. Při tom budou shromážděny údaje o vašich aktivitách na webových stránkách (jako je chování při prohlížení webových stránek, navštívené podstránky atd). Vaše IP adresa bude uložena a použita ke geografické modulaci.

Více informací o účelu a rozsahu shromažďování údajů a dalšího zpracovávání a používání údajů a nastavení soukromí naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů služeb Facebook a Instagram.

13. Přenos údajů

Když využíváme poskytovatele služeb, kteří zpracovávají údaje mimo EU/EHP, uplatňujeme ve vztahu k přenosu a zpracování vašich osobních údajů mimo EU vhodné záruky, například standardní doložky o ochraně osobních údajů přijaté EU nebo rozhodnutí EU o odpovídající ochraně.

14. Zabezpečení údajů

Přijali jsme rozsáhlá technická a provozní bezpečnostní opatření, abychom vaše údaje ochránili před neúmyslnou nebo úmyslnou manipulací, ztrátou, zničením nebo přístupem neoprávněných osob. Naše bezpečnostní opatření pravidelně prověřujeme a aktualizujeme s ohledem na technologický vývoj.

15. Uchování údajů

Uchováváme vaše osobní údaje tak dlouho, jak je to nutné, abyste mohli naše služby používat, abychom vám mohli naše služby poskytovat a abychom vyhověli zákonům. V případě, že vaše údaje využijeme pro účely analýzy a statistiky za delší časové období, budou anonymizovány nebo agregovány.

16. Signály Do Not Track a podobné mechanismy

Na tyto signály nijak nereagujeme, protože v této souvislosti dosud není zavedena žádná norma.

Naposledy aktualizováno v září 2020