Obchodní podmínky

trivago je hotelový vyhledávač a nabízí svým uživatelům řadu informací o různých typech ubytování (jako jsou např. hotely, rekreační domy atd.), turistických destinacích a všech službách souvisejících s cestováním.

1. Oblast působnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky jsou předmětem občasných změn a jsou platné pro všechny naše služby, které jsou přímo či nepřímo (tj. třetími osobami) poskytovány prostřednictvím internetu, na mobilních zařízeních, e-mailem nebo telefonicky.

1.2. Používáním našich webových stránek potvrzujete, že jste četli, pochopili a souhlasili s těmito obchodními podmínkami, jakožto i se zásadami ochrany osobních údajů a používáním cookies.

2. Služby a smlouva

2.1. Na portálu trivago máte možnost porovnat služby třetích stran prostřednictvím trivago systému.

2.2. trivago není poskytovatelem srovnávaných služeb. trivago pouze umožňuje porovnávat různé služby nabízené třetími stranami. Používáním portálu trivago tedy nevzniká žádná smlouva o poskytování cestovních služeb podle ustanovení § 651 německého občanského zákoníku.

2.3. Toto ustanovení nemá žádný vliv na jiné dohody mezi hotelem a uživateli.

3. trivago komunita a členská sekce

3.1. Uživatelé mají možnost připojit se k trivago komunitě (dále jen "komunita") a / nebo si vytvořit členský účet v rámci členské sekce. Uživatelé, kteří se připojí ke komunitě, mohou publikovat vlastní obsah nebo se prostřednictvím komunity aktivně podílet na rozvoji platformy a administrativních funkcí. Neregistrovaným uživatelům se obsah stránek na trivagu zobrazuje zcela zdarma.

3.2. Používáním trivago členské sekce mají uživatelé možnost spravovat a ukládat svá vyhledávání. Za účelem vytvoření účtu jsou uživatelé požádáni o poskytnutí osobních údajů. Kromě uživatelského jména není žádná osobní informace viditelná. Pro více informací se, prosím, podívejte na naši stránku o Ochraně osobních údajů. Vymazaním účtu dojde k trvalému odstranění všech uživatelských informací.

3.3. Uživatel se nemůže registrovat vícekrát. Každý uživatel je odpovědný za správnost a úplnost svých osobních údajů.

3.4. Každý uživatel je odpovědný za utajení informací o svém uživatelském účtu (zejména hesla). Uživatel je také zodpovědný za používání svého účtu v souvislosti s trivagem a třetími stranami. Uživatel by neměl vyzradit tato data třetím stranám.

3.5. V případě neoprávněného užití služeb společnosti trivago s použitím špatného uživatelského jména a hesla je registrovaný uživatel povinen neprodleně o této situaci informovat trivago.

4. Ochrana osobních údajů, reklamní e-maily

4.1. Ochrana osobních údajů uživatelů má pro trivago tu nejvyšší prioritou. trivago se zavazuje k zajištění dodržování zásad ochrany osobních údajů. Pro více informací si prosím přečtěte ochranu osobních údajů.

4.2. trivago shromažďuje, zpracovává a používá vaše osobní údaje (dále jen "údaje") pouze tehdy, pokud jsme od vás obdrželi souhlas nebo pokud nám shromažďování, zpracovávání a používání vašich údajů umožňuje zákonné ustanovení.

4.3. trivago shromažďuje, zpracovává a používá pouze ty údaje, které jsou nezbytné pro poskytování trivagem nabízených služeb a/nebo pro používání a provoz webových stránek/aplikací.

4.4. Pokud uživatel souhlasil s přijímáním informací o trivagu během své registrace do komunity nebo někdy jindy v průběhu používání služeb společnosti trivago, pak bude pravidelně dostávat informace o produktu. Souhlas může být kdykoli odvolán písemným sdělením nebo e-mailem. Po přihlášení se k odběru e-mailů obdrží uživatel od trivaga potvrzující e-mail s odkazem. Kliknutím na tento odkaz dává uživatel souhlas s odběrem newsletterů.

5. Odpovědnost uživatelů

5.1. Uživatel je odpovědný za obsah (texty, fotografie, hodnocení, odkazy atd.), který na trivago přidal. Uživatel potvrzuje, že vlastní práva k obsahu, který publikoval na trivagu a neporušuje tím práva třetí osoby.

5.2. Uživatel se zavazuje, že nebude používat služeb společnosti trivago k vytváření obsahu, který:
  • je reklamou vypadající jako recenze
  • se nevztahuje k recenzovanému objektu
  • není objektivní nebo je záměrně nepravdivý
  • je nemorální, pornografický nebo jinak urážlivý
  • porušuje práva třetích osob, konkrétně pak autorská práva
  • jakýmkoliv způsobem porušuje platné zákony nebo představuje trestný čin
  • obsahuje viry nebo jiné počítačové programy, které mohou způsobit poškození softwaru nebo hardwaru nebo mohou mít vliv na použití počítače nechtěným způsobem
  • je dotazníkem nebo řetězovým dopisem
  • má za cíl shromažďovat osobní údaje dalších uživatelů za účelem obchodního využití
5.3. Uživatel se zavazuje, že nebude používat programy nebo funkce umožňující automatické zobrazování stránek nebo generování obsahu na trivagu.

5.4. V případě porušení obchodních podmínek si trivago vyhrazuje právo bez uvedení důvodu odstranit obsah, pozastavit platby získané prostřednictvím trivago komunity a trvale vyloučit uživatele z trivaga. Právo na stíhání trestných činů zůstává nedotčeno.

6. Zrušení

6.1. trivago si vyhrazuje právo na zrušení uživatelského účtu a vymazání jeho registrace do jednoho týdne po obdržení relevantních informací prostřednictvím e-mailu o nevhodném používání webových stránek. Uživatel také může zrušit svůj vlastní přístup a registraci ve stejné lhůtě. Právo na okamžité zrušení ze závažných důvodů zůstává nedotčeno.

7. Právní odpovědnost

7.1. trivago neručí za správnost, kvalitu, úplnost, spolehlivost a důvěryhodnost obsahu poskytovaného uživateli a/nebo rezervačními stránkami. Zejména trivago neposkytuje žádné poradenství nebo doporučení vztahující se k výběru ubytování.

7.2. Všechny dohody, které vznikají prostřednictvím nabídek prezentovaných na trivagu, jsou uzavírány mezi uživatelem trivaga a příslušnou externí rezervační stránkou. trivago tedy nikdy nepůsobí jako organizátor nebo cestovní kancelář. Výhradně proto platí obchodní podmínky příslušného pořadatele nebo cestovní kanceláře, zejména jedná-li se o právo zrušení či odstoupení. Kontaktem pro zpracování rezervací a plateb, stejně jako při otázkách o smlouvě, je příslušná rezervační stránka. trivago se nijak nezapojuje do těchto smluv, dohod a pohledávek mezi uživatelem trivaga a příslušnou externí rezervační stránkou.

7.3. trivago neověřuje správnost obsahu nahrávaného rezervačními portály nebo členy komunity. Tento obsah týkající se příslušných hotelů je poskytován rezervačními portály / komunitou ke zveřejnění na našich webových stránkách. trivago přitom nemá žádný vliv na tyto informace (zejména fotografie, komentáře, recenze atd.). Obsah a zprávy vytvořené uživateli a zveřejněné na trivagu nejsou názorem společnosti trivago. trivago tento obsah neprohlašuje jako svůj vlastní.

7.4. Hypertextové odkazy, reklamní bannery a informace o ubytování, turistických destinacích, poskytovatelích a podobně jsou poskytovány rezervačními portály a členy komunity a nepředstavují tedy doporučení nebo informace od společnosti trivago. Z technických důvodů neprovádíme aktualizaci cen, které dostáváme od rezervačních portálů, v reálném čase. Z tohoto důvodu se může stát, že cena, která se zobrazuje na rezervační stránce, neodpovídá ceně uvedené na trivagu. trivago proto nezaručuje správnost údajů týkajících se zejména cen a dostupnosti.

7.5. trivago není zodpovědné za technické poruchy, jejichž příčina není v rozsahu působnosti trivaga nebo za škody způsobené vyšší mocí. trivago nezaručuje trvalou dostupnost údajů a také si vyhrazuje právo provádět technickou údržbu během jakéhokoliv zvoleného časového období.

8. Změny obchodních podmínek

Při používání trivaga platí současné obchodní podmínky. Registrovaní uživatelé budou upozorněni o změnách prostřednictvím e-mailu. Uživatelé si také mohou stáhnout aktuální podmínky do počítače a vytisknout si je.

9. Rozhodné právo a příslušnost soudu

Na tyto obchodní podmínky se vztahuje právo Spolkové republiky Německo. Pro právní nebo fyzické osoby, které nemají soudní příslušnost v Německu, je místem soudní příslušnosti Düsseldorf. V opačném případě platí příslušný právní řád. Německá verze tohoto textu má přednost.